top of page

סנדלר אריה אלכנסדר

רווק

אריה סנדלר, בן 6, היה מגדלור של שמחה והבטחה במשפחתו ובקהילה הרחבה. אריה, שנולד למשפחה בעלת שורשים עמוקים באמונה ובחינוך יהודיים, גילם את התמימות והסקרנות של הילדות. כבנו של הרב יונתן סנדלר הוא גדל בסביבה עשירה במסורת ולמידה דתית. על אף גילו הצעיר היו חייו של אריה עדות לערכי אחדות המשפחה וחשיבות האמונה, ועיצבו אותו לילד צעיר שהיה גם מקור לאושר וגאווה להוריו. מותו בטרם עת, לצד אביו ואחיו הצעיר בבית הספר היהודי 'אוצר התורה' בטולוז, הוא תזכורת נוקבת לאובדן חסר היגיון של פוטנציאל וכיבוי האור הצעיר שבקושי החל לזרוח בעולם.

סנדלר אריה אלכנסדר
bottom of page