top of page

הרסליס סילביה ליאונור

לא ידוע

סילביה ליאונור הרסליס, בת 42, הייתה מסורה למשפחתה, במיוחד לבתה בת ה־19 סנדרה, ולאימה, שגרה איתן. מעורבותה בהחלטה של סנדרה לנסוע לישראל עם 'מכבי' כללה השתתפות בפגישות ועבודה במכירת כרטיסי הגרלה. ב־18 ביולי 1994 ביקרה סילביה ביקרה בבניין הקהילה היהודית לצורך חיפוש עבודה. בזמן שהמתינה בתור בלשכת התעסוקה התפוצצה מכונית תופת בשעה 9:53 בבוקר בחזית הבניין.

הרסליס סילביה ליאונור
bottom of page