top of page
טואר מריאלה
טואר מריאלה
1975-1994
רווקה
מצב משפחתי
לא ידוע
שם
לא ידוע
ילדים
לא ידוע
שמות

טואר מריאלה

טואר מריאלה: רוח הנעורים ושאיפותיה של מריאלה נחרטו לנצח בזיכרונותיהם של מי שהכירו אותה, חיים שהסתיימו מוקדם מדי.

טואר מריאלה (גיל: 19), חללת פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

מריאלה טואר, סטודנטית בת 19, ואימה, גרסיאלה, ביקרו בלשכת התעסוקה בבניין הקהילה היהודית ב־18 ביולי 1994. בזמן שהמתינו לסיוע התפוצצה מכונית תופת הרסנית בחזית הבניין. התקיפה גבה את חייהם יחד עם 83 אחרים, ולמעלה מ־300 נפצעו באירוע. נוכחותן של מריאלה ואימה, ואובדן חייהן באירוע הטרגי הזה זכורים לעד.

bottom of page