top of page

אתר הזיכרון לנפגעי פעולות איבה בתפוצות

דפי זיכרון - נרות

דפי

זיכרון

אירועים היסטוריים - תמונה

אירועים היסטורים

אודותינו, זוכרים ביחד. תמונה. פרח

אודותינו

הטרור כנגד העם היהודי הוא תופעה שחוותה את הקהילה היהודית במשך מאות שנים. יהודים נרצחו בשל דתם ברחבי העולם, החל מראשית הציונות ועד ימינו. אלפי נשים, גברים וילדים שילמו בחייהם רק בשל היותם יהודים.

בשנת 2023 עברה החלטת ממשלה שהכירה בצורך ובחובה המוסרית להנציח את יהודי התפוצות, שאינם אזרחי ישראל, אשר נרצחו בשל יהדותם בפעולות איבה על רקע אנטישמי בתפוצות.

אנו מאמינים שאתר זה הוא דרך חשובה להנציח את זכרם של הנופלים ולספר את סיפורם. אנו מקווים שאתר זה יסייע להעלות את המודעות לטרור כנגד העם היהודי, ולעודד אנשים להילחם בכל צורה שהיא בפשעים אלו.

אתר זה הוקם מתוך מחויבות להנציח את זכרם של אחינו היהודים אשר נהרגו בפעולות איבה וטרור ברחבי העולם. אנו מאמינים שחשוב לספר את סיפורם של הנופלים, כדי שנזכור את המחיר היקר ששילמו למען קיומה של מדינת ישראל והעם היהודי.

קרן רודרמן היא קרן פילנתרופית משפחתית שהוקמה בשנת 2002 בבוסטון, מסצ'וסטס. הקרן פועלת לחיזוק יחסי ישראל-תפוצות ומובילה את חיזוק הקשר של ישראל עם הקהילה היהודית בארה"ב מתוך ראיה הרואה ביהדות ארה"ב נכס אסטרטגי למדינת ישראל, וחלק משמעותי משגשוגה של העם היהודי בכללותו.

bottom of page