top of page

יעיש אל־נהרי מוסא

נשוי

מוסא יעיש אל־נהרי, אב לשמונה ודמות בולטת בקהילה היהודית בתימן, איבד את חייו באופן טרגי בראידה, תימן. אל־נהרי התעמת ונורה אנושות על ידי עבדול־עזיז יחיא אל־עבדי, טייס לשעבר בחיל האוויר, לאחר שנאמר לו שעליו 'לקבל את המסר של האיסלאם'. למרות תרומתו לקהילתו וחייו השלווים, הפך אל־נהרי לקורבן של קיצוניות דתית. רציחתו מדגישה את הסכנות העומדות בפני הקהילה היהודית הקטנה בתימן, על רקע עוינות ואלימות גוברת.

יעיש אל־נהרי מוסא
bottom of page