top of page

סנדלר, הרב יונתן רפאל

נשוי

הרב יונתן סנדלר הקדיש את חייו לחינוך הרוחני ולרוממה של הקהילה היהודית, ושימש כמורה לדת בבית הספר היהודי 'אוצר התורה' בטולוז. חייו וחיי שני בניו הקטנים, גבריאל ואריה, נקטעו באופן טרגי במעשה אלימות חסר טעם בבית הספר שבו העניק ידע ואמונה.

הרב סנדלר, יליד פריז, היה נטוע עמוקות בלימוד התורה ובהסברה בקהילה היהודית. מחויבותו לאמונתו הביאה אותו לפצל את זמנו בין ישראל לצרפת, ולהעשיר את הקהילות היהודיות בשתי המדינות בחוכמתו ובמסירותו. הוא נזכר על ידי מי שהכיר אותו כאדם נעים הליכות אשר טיפח קשר נפלא עם תלמידיו ועם הקהילות ששירת.

בניסיון להגן על ילדיו מפני התוקף, הפגין הרב סנדלר אומץ לב, עדות לעומק אהבתו כאב. רעייתו אווה הדגישה בצערה את תשוקתו של הרב סנדלר ללמד ילדים לקויי למידה, והדגישה את אמונתו בחשיבות הנגשת התורה לכול.

על אובדנו של הרב סנדלר התאבלו לא רק בני משפחתו הקרובה, אלא גם הקהילה היהודית הרחבה יותר, שאותה שירת במסירות בלתי מעורערת. מפעל חייו, שבמרכזו קירוב אנשים באמצעות אמונה וחינוך, וההקרבה האולטימטיבית שלו, ייזכר תמיד כמגדלור של אהבה, מסירות ושירות לקהילה.

סנדלר, הרב יונתן רפאל
bottom of page