top of page

סנדלר גבריאל יישכר

רווק

גבריאל סנדלר, בן 3 וחצי, היה התגלמות של התרגשות ופוטנציאל צעירים. בנו הצעיר של הרב יונתן סנדלר, גבריאל גדל בסביבה מטפחת, ספוגה במסורות ובתורת האמונה היהודית. חייו, על אף שהיו קצרים באופן טרגי, היו מלאים באהבה ובתורתה של משפחה שהעריכה חמלה, חינוך ומסירות דתית. נוכחותו של גבריאל הביאה שמחה וצחוק לאין שיעור למשפחתו, ואובדנו לצד אביו ואחיו לא היה רק לטרגדיה אישית בעבור משפחת סנדלר אלא גם לאובדן עמוק בעבור הקהילה שציפתה לראות את האדם שהוא עתיד להיות. חייו של גבריאל, שנקטעו בפיגוע בבית הספר היהודי 'אוצר התורה', הותירו מורשת של מה שהיה יכול להיות, והדגישו את ההשפעה ההרסנית של האלימות על החפים מפשע.

סנדלר גבריאל יישכר
bottom of page