top of page

רוזנטל דייוויד

לא ידוע

דייוויד רוזנטל זכור ברוחו האדיבה והעדינה. יחד עם אחיו ססיל נודע דייוויד כאחד 'הבנים' בקהילתם, חלקו השניים קשר עמוק המאופיין בטיפול הדדי ובכבוד. אופיו העדין של דייוויד, שתואר כאדם שקט אך תמיד מוכן לחלוק בדיחה או מחמאה, נגע ברבים. לצד ססיל, הוא היה דמות אהובה בקהילת 'עץ החיים', שתרם בחריצות לשירותיה. חייו של דיווד, שנקטעו באופן טרגי, היו עדות לאדיבות, לטוב לב ולאמונה חזקה שהדהדה בקרב כל מי שפגש.

רוזנטל דייוויד
bottom of page