top of page

פלקסין אברהם חיימה

נשוי

חיימה פלקסין, בן 61, עבד במחלקת התרבות של הקהילה היהודית, והקדיש את מאמציו להפצת התרבות היהודית. הוא היה נשוי לאאידה ולהם שני ילדים. חיימה גם עבד על ספר מאמרים על קטעי חומש. בבוקר ההפצצה הוא היה במשרדו בבניין הקהילה היהודית.

פלקסין אברהם חיימה
bottom of page