top of page

מונסונגו מרים חנה

רווקה

מרים מונסונגו, בת 8, החזיקה בתפקיד ייחודי ויקר ערך בקהילה היהודית בטולוז, בהיותה בתו של המורה הראשי בבית הספר היהודי 'אוצר התורה'. ידועה ברוחה הטובה ובהבטחת הנעורים, חייה של מרים היו שזורים בערכים החינוכיים והרוחניים המושרשים עמוק במסירות משפחתה לקהילה. פטירתה בטרם עת ובאופן טרגי בפיגוע בבית ספרה, שבו נלקחו חייה באכזריות, הותיר חותם בל יימחה של צער ואובדן לא רק על משפחתה אלא גם על הקהילה הרחבה יותר שהכירה ואהבה אותה.

מרים, בעלת אזרחות כפולה, סימלה את הגשר בין הקהילה הצרפתית והישראלית, תוך שהיא מגלמת את התקוות והחלומות של עתיד תוסס שנקטעו בצורה טרגית. קבורתה בבית העלמין בגבעת שאול בירושלים, בהשתתפות אלפי מתאבלים על האובדן חסר ההיגיון, הדגישה את ההשפעה העמוקה של חייה ואת האבל הקולקטיבי על נשמה צעירה שנלקחה מוקדם מדי. זיכרונה של מרים משמש תזכורת נוקבת לתמימות ולפוטנציאל שאבדו במעשי אלימות, מהדהד קריאה לשלום ולסובלנות בעולם הפגום משנאה.

מונסונגו מרים חנה
bottom of page