top of page

מלמן גרגוריו (השל'ה)

נשוי

גרגוריו מלמן, המכונה 'השל'ה' על ידי אימו ודודתו, בילה את עשר השנים האחרונות של חייו כאחראי על בטחון בניין הקהילה היהודית. ניסיונו הקודם ככבאי וכשוטר הדגישו את מחויבותו להגן על אחרים. גרגוריו, בן 53, היה נשוי לבלנקה במשך עשרים וחמש שנים ואב לוולריה, היה בבניין כשהפצצה התפוצצה. אופיו הידידותי, החברותי ומסירותו לתפקידו הסתיימו בפתאומיות באירוע הטרגי.

מלמן גרגוריו (השל'ה)
bottom of page