top of page

קוזוק דה לוש ברטה

אלמנה

ברטה קוזוק דה לוש, בת 67, גילמה את המהות של יידישע מאמע, חזקה אך טובה ואוהבת, במיוחד כלפי נכדיה. השמחה הגדולה ביותר שלה הייתה ארוחות ערב משפחתיות בימי שבת. בבוקר 18 ביולי 1994 יצאה ברטה לעבודתה, והגיעה באוטובוס קו 99 לרחובות ויאמונטה ופסטר. תוך כדי הליכה לאורך רחוב פסטר, פוצץ בניין הקהילה היהודית, בשעה 9:53 בבוקר ושמה התווסף לרשימת 85 הקורבנות. היא הותירה מורשת של אהבה וכוח.

קוזוק דה לוש ברטה
bottom of page