top of page

ג'וש קרלה אנדריאה

רווקה

אנאליה ורוניקה וקרלה אנדריאה, שתי אחיות, היו בעלות אישיות מובהקת. קרלה, בת 17, הייתה מתוקה, ביישנית ומופנמת, בעוד שאנאליה, בת 20, הייתה נערה פשוטה, חברותית ופטפטנית. הן נסעו יחד לבניין הקהילה היהודית ב־18 ביולי 1994, כדי להירשם בלשכת התעסוקה. בשעה 9:53, כמו צעירים רבים באותו היום, הן המתינו לסיוע כאשר מכונית התופת התפוצצה בחזית הבניין וגרמה לטרגדיה נרחבת.

ג'וש קרלה אנדריאה
bottom of page