top of page

חג'ג' רנה

לא ידוע

רנה חג'ג', בן 89 בן הקהילה היהודית, איבד את חייו באופן טרגי ב־17 במאי לאחר שנדחף מהקומה ה־17 של בניין הדירות בשכונת לה דושר, בליון. המעשה הנורא הזה הותיר את הקהילה היהודית בהלם ובאבל עמוק, והעלה שאלות דחופות בנוגע למניעי המעשה המתועב הזה. רנה, המכונה בחיבה 'טונטון רנה', היה דמות נחשבת בקהילה שלו, ידוע בטוב ליבו וביחסיו החמים עם שכניו, כולל אינטראקציות תכופות עם השכן בן ה־51 שנחשד ברציחתו.

החקירה הראשונית על מותו של רנה לא העלו מיד מניע אנטישמי, לדברי התובע של ליון, ניקולא ז'אק. עם זאת, ראיות חדשות שהתגלו במדיה החברתית הובילו את הרשויות לשקול מחדש את המניעים לפשע שנאה, שכוון במיוחד לרנה בשל אמונתו היהודית. אירוע זה יצר הקבלות למקרה הטרגי של שרה חלימי, והצית קריאה נרחבת לצדק בקהילה היהודית, תוך הדגשת הצורך בחקירה יסודית כדי להבטיח שהתקלות השיפוטיות של העבר לא יחזרו על עצמן.

מותו של רנה, שהתרחש בנסיבות כל כך אלימות ומסתוריות, השפיע עמוקות הן על קהילתו בליון והן על הקהילה היהודית ברחבי צרפת. אובדנו הוא תזכורת קודרת לפגיעות היהודים ולחשיבות הקריטית של המאבק באנטישמיות על כל צורותיה. בעוד החקירה נמשכת, זכרו של רנה חג'ג' עומד כקריאה לפעולה לאחדות, לערנות ולחתירה לצדק, כדי לכבד את חייו ולהגן על כבודם של כולם מפני נגע השנאה וחוסר הסובלנות.

חג'ג' רנה
bottom of page