top of page

גוטרמן אנדריאה יהודית

לא ידוע

אנדריאה יהודית גוטרמן, בת 28, הייתה גננת לגיל הרך עם תשוקה לעבודה עם ילדים, והיא העריכה רבות את הרעיונות והחיבה שלהם. עיניה החומות ומלאות ההבעה שיקפו את טוב לבה. לאחר שאיבדה את עבודתה בגלל תהליכי ההפרטה, היא נרשמה בלשכת התעסוקה של הקהילה היהודית בבוקר 18 ביולי 1994. אנדריאה חלמה ללמד בפרובינציות כדי להתחבר בקשר הדוק יותר עם בני האדם והטבע. אנדריאה שהתה בבניין הקהילה היהודית וחיכתה שיטפלו בה כאשר מכונית תופת התפוצצה בשעה 9:53 בבוקר.

גוטרמן אנדריאה יהודית
bottom of page