top of page

גולדנברג סינתיה ורוניקה

רווקה

סינתיה הייתה סטודנטית שנה א' לפסיכולוגיה, וחברת צוות בארגון דאיה (נציגות של איגודים יהודים ארגנטינאים). בדרך כלל התייצבה לעבודה בשעה 10 בבוקר. ב־18 ביולי 1994 היא הגיעה לעבודתה בשעה 9 כי חשבה שאולי תאחר למחרת בגלל בחינה. היא אהבה לכתוב, ותמיד כתבה משהו לכל אחד מימי ההולדת של חבריה. היא תכננה להתחתן עם החבר שלה בשנה הקרובה.

גולדנברג סינתיה ורוניקה
bottom of page