top of page

צ'יזבסקי פאולה שרה

רווקה

פאולה שרה צ'יזבסקי, בת 21, הייתה בשנה השלישית ללימודי משפטים, עבדה במשרד רואי החשבון של הוריה, וחסכה לטיול לאירופה. ב־18 ביולי 1994 היא התלוותה לאימה, אנה מריה, המבקרת של הקהילה היהודית, בביקורה הראשון במקום. בשעה 9:53 בבוקר התפוצצה מכונית תופת בבניין הקהילה היהודית ברחוב פסטר 633. פאולה, שהייתה אותה עת במעלית והביאה קפה, נהרגה בצורה טראגית. אנה מריה שרדה, מכיוון שהחלק בבניין שבו שהתה לא קרס.

צ'יזבסקי פאולה שרה
bottom of page