top of page

בלגורוסקי דורה

נשואה

דורה בלגורוסקי, המכונה בחיבה 'דוריטה', הייתה בת 54, בעלת אופי חזק שעבדה במחלקת התעסוקה של הקהילה היהודית. דוריטה, הידועה בקשיחותה לצד אופיה החביב, הותירה רושם מתמשך על הסובבים אותה, כולל התלמידים הפרטיים שלה שלמדו להעריך את עקשנותה. היא הייתה נשואה לסאלו, גם הוא עובד בקהילה היהודית, ואימא לקלאודיה ולמריסה, חייה סבבו סביב משפחתה. לאחר שפגשה את נכדה הראשון בישראל, חזרה לעבודתה במשרד ב־18 ביולי 1994 כשהפיגוע בקהילה היהודית גבה את חייה. סאלו שרד, לאחר שהצליח לברוח ממשרד הגזבר, והמשיך לעבוד בקהילה עד פרישתו.

בלגורוסקי דורה
bottom of page