top of page

בנד נחום

נשוי

נחום בנד, המכונה בחיבה 'סיטו' על ידי משפחתו וחבריו, היה בן 55 ועבד באבטחה בבניין הקהילה היהודית. אדם חברותי ודברן, נהנה לחלוק מאטה והקים משפחה עם דורה, שעבדה גם היא בקהילה היהודית, ויחד גידלו שני בנים, מרטין ומרסלו. מרסלו, הבכור, למד בארצות הברית, והחלום המשפחתי היה לבקרו שם. ב־18 ביולי 1994, יצא סיטו לעבודה בסביבות 9:30-9:15 בבוקר, הלך 13 רחובות לבניין הקהילה, והתעתד להתחיל את המשמרת שלו בשעה 10. הוא התכוון להוציא חשבונית מהמשרד של דורה בקומה השנייה אך בשעה 9:53 התפוצצה מכונית תופת בבניין הקהילה היהודית ושמה קץ לחייו באופן טרגי. דורה שרדה את ההפצצה. היא המשיכה לעבוד במקום עד פרישתה, והשתייכה לקבוצת הקורבנות ששרדו.

בנד נחום
bottom of page