top of page
סנדלר, הרב יונתן רפאל
סנדלר, הרב יונתן רפאל
1982-2012
נשוי
מצב משפחתי
אווה
שם
3
ילדים
גבריאל, אריה, ותינוקת
שמות

סנדלר, הרב יונתן רפאל

הרב יונתן סנדלר: הרב סנדלר, מורה ואב מסור, נהרג באורח טראגי לצד שני בניו בטולוז, והותיר אחריו מורשת של אמונה, חינוך וקריאה לשלום בעקבות אלימות חסרת טעם.

סנדלר, הרב יונתן רפאל (גיל: 30), חלל פעולת איבה בטולוז, צרפת, 2012

הרב יונתן סנדלר הקדיש את חייו לחינוך הרוחני ולרוממה של הקהילה היהודית, ושימש כמורה לדת בבית הספר היהודי 'אוצר התורה' בטולוז. חייו וחיי שני בניו הקטנים, גבריאל ואריה, נקטעו באופן טרגי במעשה אלימות חסר טעם בבית הספר שבו העניק ידע ואמונה.


הרב סנדלר, יליד פריז, היה נטוע עמוקות בלימוד התורה ובהסברה בקהילה היהודית. מחויבותו לאמונתו הביאה אותו לפצל את זמנו בין ישראל לצרפת, ולהעשיר את הקהילות היהודיות בשתי המדינות בחוכמתו ובמסירותו. הוא נזכר על ידי מי שהכיר אותו כאדם נעים הליכות אשר טיפח קשר נפלא עם תלמידיו ועם הקהילות ששירת.


בניסיון להגן על ילדיו מפני התוקף, הפגין הרב סנדלר אומץ לב, עדות לעומק אהבתו כאב. רעייתו אווה הדגישה בצערה את תשוקתו של הרב סנדלר ללמד ילדים לקויי למידה, והדגישה את אמונתו בחשיבות הנגשת התורה לכול.


על אובדנו של הרב סנדלר התאבלו לא רק בני משפחתו הקרובה, אלא גם הקהילה היהודית הרחבה יותר, שאותה שירת במסירות בלתי מעורערת. מפעל חייו, שבמרכזו קירוב אנשים באמצעות אמונה וחינוך, וההקרבה האולטימטיבית שלו, ייזכר תמיד כמגדלור של אהבה, מסירות ושירות לקהילה.

bottom of page