top of page
יעיש אל־נהרי מוסא
יעיש אל־נהרי מוסא
1978-2008
מצב משפחתי
נשוי
שם
לא ידוע
ילדים
8
שמות
לא ידוע

יעיש אל־נהרי מוסא

מוסא יעיש אל־נהרי: הרצח של מוסא יעיש אל־נהרי בתימן חושף את המציאות הנוקבת של הקיצוניות דתית שעימה מתמודדות קהילות יהודיות, תוך הדגשת הצורך בהגנה ובמודעות.

יעיש אל־נהרי מוסא (גיל: 32), חלל פעולת איבה בראידה, תימן

מוסא יעיש אל־נהרי, אב לשמונה ודמות בולטת בקהילה היהודית בתימן, איבד את חייו באופן טרגי בראידה, תימן. אל־נהרי התעמת ונורה אנושות על ידי עבדול־עזיז יחיא אל־עבדי, טייס לשעבר בחיל האוויר, לאחר שנאמר לו שעליו 'לקבל את המסר של האיסלאם'. למרות תרומתו לקהילתו וחייו השלווים, הפך אל־נהרי לקורבן של קיצוניות דתית. רציחתו מדגישה את הסכנות העומדות בפני הקהילה היהודית הקטנה בתימן, על רקע עוינות ואלימות גוברת.

bottom of page