top of page
וקס מלווין
וקס מלווין
1930-2018
מצב משפחתי
אלמן
שם
סנדרה
ילדים
1
שמות
ג׳ודי קארט

וקס מלווין

Melvin Wax, 88, was a beloved member of his synagogue who had a passion for sharing stories and jokes. He was known for his warm personality and his ability to make people laugh. Melvin was a father, grandfather, and great-grandfather who treasured his family. His legacy of joy and laughter lives on through them.

וקס מלווין (גיל: 88), חלל פעולת איבה בפיטסבורג, ארצות הברית, 2018

מלווין וקס, חבר מוערך ואהוב בקהילת 'אור חדש' בשכונת סקווירל היל בפיטסבורג, ניהל חיים שהתאפיינו במסירות, בנדיבות ובאהבה עמוקה לקהילתו ולמשפחתו. וקס, הידוע בדייקנותו, היה לעתים קרובות הראשון שהגיע והאחרון שיצא מבית הכנסת, ובכך הוכיח את מחויבותו הבלתי מעורערת לאמונתו.

וקס, רואה חשבון בדימוס, זכה לכבוד על טוב ליבו והיה עמוד תווך של הקהילה. חברו, מיירון סניידר, העלה זיכרונות מאופיו הנדיב של וקס, במיוחד כלפי חברים צעירים יותר בקהילה, להם סייע בהגשת דיווח מס ההכנסה השנתי שלהם מבלי לגבות מהם תשלום. ההומור והנטייה של וקס להתבדח, הם עדות לאופיו העליז והנגיש.

למרות אובדן רעייתו סנדרה, בשנת 2016, המשיך וקס לחיות חיים פשוטים, תוך התמקדות בדברים החשובים לו ביותר: אמונתו, משפחתו וקהילתו. מסירותו לקהילה ניכרה בהשתתפותו הפעילה, בין אם בהשתתפות בטקסי הדת או בנכונותו להנהיג בעת הצורך. הידע והנכונות של וקס למלא תפקידים שונים בבית הכנסת הדגישו את מחויבותו העמוקה ואהבתו לאמונתו.

אהבתו של וקס לנכדו, מתיו, הייתה עמוקה, והוא הוקיר את הזמן שהם בילו יחד, וכך גם נראה לעתים קרובות בתצלומים ששמר קרוב ללבו. אוהד לכל החיים של 'הפיראטים של פיטסבורג', שיקפו הסבלנות והנאמנות של וקס לקבוצה את גישתו לחיים, המאופיינת בהתמדה ובתקווה.

בעקבות האירועים הטרגיים שגדעו את חייו, זכור וקס לא רק בזכות מסירותו לקהילתו ולאמונתו, אלא גם בזכות השמחה, האדיבות והתמיכה הבלתי מעורערת שהעניק לסובבים אותו. מורשתו מתקיימת דרך משפחתו, הזיכרונות המשותפים לאלה שהכירו אותו, וההשפעה שהייתה לו על קהילת 'אור חדש' והקהילה הרחבה יותר. חייו של וקס הם תזכורת נוקבת לחשיבות הקהילה, האמונה והכוח המתמשך של טוב לב אנושי.

bottom of page