top of page
רוזנטל דייוויד
רוזנטל דייוויד
1964-2018
מצב משפחתי
לא ידוע
שם
לא ידוע
ילדים
לא ידוע
שמות
לא ידוע

רוזנטל דייוויד

דייוויד רוזנטל: בן 54, בעל נפש עדינה עם תשוקה לאומנויות. הוא היה אומן מיומן שהביע את עצמו באמצעות רישומיו. חוש ההומור והיצירתיות של דייוויד הביאו שמחה לכל מי שפגש. הוא חלק קשר הדוק עם אחיו ססיל, ומסירותם זה לזה הייתה השראה לקהילתם.

רוזנטל דייוויד (גיל: 54), חלל פעולת איבה בפיטסבורג, ארצות הברית, 2018

דייוויד רוזנטל זכור ברוחו האדיבה והעדינה. יחד עם אחיו ססיל נודע דייוויד כאחד 'הבנים' בקהילתם, חלקו השניים קשר עמוק המאופיין בטיפול הדדי ובכבוד. אופיו העדין של דייוויד, שתואר כאדם שקט אך תמיד מוכן לחלוק בדיחה או מחמאה, נגע ברבים. לצד ססיל, הוא היה דמות אהובה בקהילת 'עץ החיים', שתרם בחריצות לשירותיה. חייו של דיווד, שנקטעו באופן טרגי, היו עדות לאדיבות, לטוב לב ולאמונה חזקה שהדהדה בקרב כל מי שפגש.

bottom of page