top of page
רוזנטל ססיל
רוזנטל ססיל
1959-2018
מצב משפחתי
לא ידוע
שם
לא ידוע
ילדים
לא ידוע
שמות
לא ידוע

רוזנטל ססיל

ססיל רוזנטל: בן 59, בעל לב מלא אהבה וחיוך מדבק שהאיר את חיי הסובבים אותו. לססיל הייתה מגבלה התפתחותית, אבל החום והחביבות שלו לא ידעו גבול. הוא ואחיו דייוויד היו בלתי נפרדים והשתתפו יחד באירועי בית הכנסת והקהילה. מורשת האהבה והקבלה של ססיל ממשיכה בקרב משפחתו.

רוזנטל ססיל (גיל: 59), חלל פעולת איבה בפיטסבורג, ארצות הברית, 2018

ססיל רוזנטל, נשמה תוססת הזכורה בזכות צחוקו המדבק וחביבותו, היה קשור עמוקות לקהילה ולאמונתו. ססיל, הידוע באופיו החם והחברתי היה בעלת יכולת ייחודית לרומם את רוחם של הסובבים אותו. הוא חלק קשר מיוחד עם אחיו דייוויד, ממנו לא נפרד, שניהם היו חברים ותיקים בעמותת ACHIEVA, עמותה התומכת בבני אדם עם מוגבלויות. חייו של ססיל התאפיינו באמונה חזקה, בכבוד לכל ובאהבה לחיים שהייתה גלויה לכל מי שהכיר אותו. לכתו הטרגי, לצד אחיו, הותיר חלל בלבם של רבים, והדגיש את ההשפעה העצומה של רוחו העדינה והשמחה.

bottom of page