top of page
פרנץ מינדי
פרנץ מינדי
1988-2019
מצב משפחתי
נשואה
שם
אברהם
ילדים
3
שמות
לא ידוע

פרנץ מינדי

מינדי פרנץ: אישה בת 31, אימא והמנהלת האהובה של המרכול הכשר בג'רזי סיטי. תוארה כאישה אדיבה ומסורה, עמוד התווך של הקהילה היהודית המקומית.

פרנץ מינדי (גיל: 31), חללת פעולת איבה בג'רזי סיטי, ארצות הברית, 2019

מינדי פרנץ נולדה בברוקלין, ניו יורק, בשנת 1988. היא הייתה בתם של הרב ישראל פרנץ והרבנית חיה פרנץ, והיו לה שני אחים גדולים, אברהם ויעקב.

מינדי גדלה בבית דתי ולמדה בבתי ספר דתיים בילדותה. היא הייתה תלמידה מבריקה וחקרנית, ופיתחה במהירות אהבה ללמידה.

לאחר שסיימה את התיכון למדה מינדי בסמינר 'בית יעקב' בברוקלין. היא הייתה תלמידה מסורה ונודעת בשכלה החריף ובהבנתה העמוקה בתורה.

בשנת 2011 נישאה מינדי לבעלה אברהם. לזוג נולדו שלושה ילדים משותפים.

מינדי הייתה נשמה חביבה ועדינה שתמיד הייתה מוכנה לעזור לאחרים. היא הייתה אור בהיר בעולם, והיעדרה הורגש עמוקות.

bottom of page