top of page
קופצ'יק לואיס פרננדו
קופצ'יק לואיס פרננדו
1952-1994
נשוי
Estado civil
לא ידוע
Nombre
כן
Hijos
לא ידוע
Nombre(s)

קופצ'יק לואיס פרננדו

לואיס פרננדו קופצ'יק: 'אדון אנגלי' בעל שמחת חיים, שמורשתו הסתיימה בפתאומיות.

קופצ'יק לואיס פרננדו (גיל: 42), חלל פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

לואיס פרננדו קופצ'יק, בן 42, היה ידוע בהומור כ'אדון אנגלי', אוהב החיים הטובים שאהב לסעוד בחוץ, להתלבש היטב ולטייל. למרות היותו אדריכל בהכשרתו, הוא בחר בקריירה של איש עסקים, במכירת בדים. בבוקר 18 ביולי 1994 עסק לואיס בסידורי הקבורה של סבו, יצחק, ונסע לבניין הקהילה היהודית עם בני דודיו וחבר משפחה כדי לארגן את הקבורה. הפיצוץ בשעה 9:53 גבה את חייהם, ובין חפציו של לואיס נמצא שעונו, שהוסיף לתקתק גם בתום הטרגדיה.

bottom of page