top of page
קוזוק דה לוש ברטה
קוזוק דה לוש ברטה
1927-1994
אלמנה
Estado civil
לא ידוע
Nombre
כן
Hijos
נכדים מוזכרים
Nombre(s)

קוזוק דה לוש ברטה

ברטה קוזוק דה לוש: יידישע מאמע אוהבת, הזכורה בזכות כוחה וטוב ליבה, ונלקחה מוקדם מדי.

קוזוק דה לוש ברטה (גיל: 67), חללת פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

ברטה קוזוק דה לוש, בת 67, גילמה את המהות של יידישע מאמע, חזקה אך טובה ואוהבת, במיוחד כלפי נכדיה. השמחה הגדולה ביותר שלה הייתה ארוחות ערב משפחתיות בימי שבת. בבוקר 18 ביולי 1994 יצאה ברטה לעבודתה, והגיעה באוטובוס קו 99 לרחובות ויאמונטה ופסטר. תוך כדי הליכה לאורך רחוב פסטר, פוצץ בניין הקהילה היהודית, בשעה 9:53 בבוקר ושמה התווסף לרשימת 85 הקורבנות. היא הותירה מורשת של אהבה וכוח.

bottom of page