top of page
צ'יזבסקי פאולה שרה
צ'יזבסקי פאולה שרה
1973-1994
רווקה
Estado civil
לא ידוע
Nombre
לא ידוע
Hijos
לא ידוע
Nombre(s)

צ'יזבסקי פאולה שרה

פאולה שרה צ'יזבסקי: סטודנטית למשפטים ואישה בעלת זיקה משפחתית, שאיפותיה ומסירותה של פאולה ליקיריה זהרו תמיד.

צ'יזבסקי פאולה שרה (גיל: 21) חללת פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

פאולה שרה צ'יזבסקי, בת 21, הייתה בשנה השלישית ללימודי משפטים, עבדה במשרד רואי החשבון של הוריה, וחסכה לטיול לאירופה. ב־18 ביולי 1994 היא התלוותה לאימה, אנה מריה, המבקרת של הקהילה היהודית, בביקורה הראשון במקום. בשעה 9:53 בבוקר התפוצצה מכונית תופת בבניין הקהילה היהודית ברחוב פסטר 633. פאולה, שהייתה אותה עת במעלית והביאה קפה, נהרגה בצורה טראגית. אנה מריה שרדה, מכיוון שהחלק בבניין שבו שהתה לא קרס.

bottom of page