top of page
פרלמוטר רוזה
פרלמוטר רוזה
1946-1994
רווקה
Estado civil
לא ידוע
Nombre
לא ידוע
Hijos
לא ידוע
Nombre(s)

פרלמוטר רוזה

פרלמוטר רוזה: חייה של רוסה התאפיינו במחויבות למשפחה ולקהילה, מגדלור של חסד וכוח.

פרלמוטר רוזה (גיל: 48), חללת פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

רוזה פרלמוטר, הידועה בשם רוזיטה, הייתה מפעילת מרכזיית הטלפון בבניין הקהילה היהודית במשך תשע עשרה שנים. בגיל 48 התגוררה עם אימה והייתה קשורה מאוד לאחייניה. רוזיטה הייתה הקול של הקהילה, ובירכה את המתקשרים בחום ובאדיבות. ביום הפיגוע היא החלה את השבוע, לקראת חגיגות המאה של המוסד, כשהפצצה התפוצצה וגדעה הכול.

bottom of page