top of page
פלקסין אברהם חיימה
פלקסין אברהם חיימה
1933-1994
נשוי
Estado civil
אאידה
Nombre
2
Hijos
לא ידוע
Nombre(s)

פלקסין אברהם חיימה

פלקסין אברהם חיימה: זכור בשל מחויבותו העמוקה לאמונתו ולקהילתו, הותיר חותם בל יימחה על כל מי שהכיר אותו.

פלקסין אברהם חיימה (גיל: 61), חלל פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

חיימה פלקסין, בן 61, עבד במחלקת התרבות של הקהילה היהודית, והקדיש את מאמציו להפצת התרבות היהודית. הוא היה נשוי לאאידה ולהם שני ילדים. חיימה גם עבד על ספר מאמרים על קטעי חומש. בבוקר ההפצצה הוא היה במשרדו בבניין הקהילה היהודית.

bottom of page