top of page
סעדה מישל פרנסואה
סעדה מישל פרנסואה
1951-2015
נשוי
Estado civil
לא ידוע
Nombre
2
Hijos
יונתן
Nombre(s)

סעדה מישל פרנסואה

פרנסואה מישל סעדה: שנות הפרישה של סעדה הסתיימו בצורה טרגית במתקפה על המרכול הכשר בפריז, והוא הותיר מורשת של מסירות משפחתית וקהילה המתאבלת על האובדן חסר ההיגיון.

סעדה מישל פרנסואה (גיל: 64), חלל פעולת איבה בפריז, צרפת, 2015

חייו של פרנסואה-מישל סעדה היו בסימן הצלחה, מסירות למשפחתו ומחויבות עמוקה למורשתו היהודית. בגיל 64, לאחר שפרש מקריירה מכובדת כמנהל בכיר, סעדה היה מרוכז במשפחתו, וגילם את התפקיד של בעל אוהב, אב ובן קהילה. מותו הטרגי במרכול הכשר בפריז הותיר חלל בל יימחה בלבם של מי שהכירו אותו.


חייו של סעדה, יליד תוניס, נפרשו על פני יבשות, אך לבו נותר קשור קשר הדוק לשורשיו ולקהילה היהודית. הוא היה נשוי ואב גאה לשני ילדים, שניהם התגוררו בישראל, עובדה אשר שיקפה את הקשר העמוק של משפחתו למולדת היהודית. התוכניות שלו לחגוג את יום הולדתה השישים של רעייתו בוונציה מעידות על היותו בעל אוהב ומתחשב אשר תמיד מיקם את משפחתו במקום הראשון.


מותו בטרם עת של סעדה הוא תזכורת בולטת לשבריריותם של החיים ולטבעה חסר ההיגיון של האלימות המכוונת לבני אדם בשל אמונתם וזהותם התרבותית. פרנסואה מישל סעדה, שתואר על ידי חבריו כאדם ישר ביותר, מי שניהל את חייו למען אושרה של משפחתו, היה איש עקרונות ומכובד מאוד בקרב קהילתו.


מורשתו היא מורשת של אהבה, מסירות והשמחה שגרם לסובבים אותו. משפחתו, חבריו וקהילתו יוסיפו לכבד את זכרו של סעדה, כסמל לערך החיים ולחשיבות העמידה יחד אל מול השנאה וחוסר הסובלנות.

bottom of page