top of page
סנדלר גבריאל יישכר
סנדלר גבריאל יישכר
2009-2012
רווק
Estado civil
לא ידוע
Nombre
לא ידוע
Hijos
לא ידוע
Nombre(s)

סנדלר גבריאל יישכר

גבריאל סנדלר: רק בן 3, גילם את שמחת הילדות. מותו הטרגי בטולוז הוא תזכורת בולטת לשבריריות החיים ולהשפעת האלימות על משפחות וקהילות.

סנדלר גבריאך יישכר (גיל: 3), חלל פעולת איבה בטולוז, צרפת, 2012

גבריאל סנדלר, בן 3 וחצי, היה התגלמות של התרגשות ופוטנציאל צעירים. בנו הצעיר של הרב יונתן סנדלר, גבריאל גדל בסביבה מטפחת, ספוגה במסורות ובתורת האמונה היהודית. חייו, על אף שהיו קצרים באופן טרגי, היו מלאים באהבה ובתורתה של משפחה שהעריכה חמלה, חינוך ומסירות דתית. נוכחותו של גבריאל הביאה שמחה וצחוק לאין שיעור למשפחתו, ואובדנו לצד אביו ואחיו לא היה רק לטרגדיה אישית בעבור משפחת סנדלר אלא גם לאובדן עמוק בעבור הקהילה שציפתה לראות את האדם שהוא עתיד להיות. חייו של גבריאל, שנקטעו בפיגוע בבית הספר היהודי 'אוצר התורה', הותירו מורשת של מה שהיה יכול להיות, והדגישו את ההשפעה ההרסנית של האלימות על החפים מפשע.


bottom of page