top of page
סיימון סילבן
סיימון סילבן
1932-2018
נשוי
Estado civil
ברניס
Nombre
3
Hijos
מישל, מארק, מרטין
Nombre(s)

סיימון סילבן

סילבן סיימון: בן 86, אדם טוב לב שהעריץ את רעייתו ברניס. הם היו זוג אהוב בבית הכנסת שלהם, ואופיים החם והמסביר פנים עשה אותם לחברים אהובים בקהילתם. סילבן היה אבא, סבא וסבא רבא שהעריך את משפחתו מעל לכול.

סיימון סילבן (גיל: 86), חלל פעולת איבה בפיטסבורג, ארצות הברית, 2018

סילבן סיימון ניהל חיים שהתאפיינו בשירות, במסירות ובאהבה, הן במאמציו האישיים והן בעבודתו. כיוצא צבא וכרואה חשבון בגמלאות, הפגין סילבן מחויבות לארצו ולקהילתו שהייתה מקבילה רק למסירותו למשפחתו.


סילבן היה נשוי לברניס סיימון במשך 62 שנים, ונישואיהם היו דוגמה עמוקה לשותפות ולכבוד הדדי. הם הפגינו קשר עמוק שחוזק בחוויות משותפות, בשמחות ובצער. חייהם המשותפים, שהחלו והסתיימו באופן טרגי בקהילת 'עץ החיים', סימלו לא רק את הקשר האישי שלהם אלא גם את המעורבות הקולקטיבית שלהם באמונתם ובקהילתם.


סילבן היה ידוע באופיו העליז ובדרכים הפשוטות אך רבות־ההשפעה שבהן התחבר למשפחתו, כמו לתת לנכדתו לעצב את שיערו כאשר בילתה אצלם, והשתתפותו הפעילה באירועים משפחתיים ובשגרה. נוכחותו הייתה מקור ליציבות ואהבה, שהורגשה עמוקות על ידי הסובבים אותו.


מסירותו של סילבן לקהילת 'עץ החיים', שבה השתתף בקביעות בתפילות יחד עם ברניס ועסק בפעילויות קהילתיות, מדגישה את מחויבותו לאמונתו ולחשיבות הקהילה בחייו. המפגשים שלו במרחב זה, החל מהיערכות לאירועים ועד לשיחות שהוקיר עם חבריו לקהילה, משקפים חיים שהוקדשו לשירות לאחר.


במותו הותיר אחריו סילבן מורשת של אהבה, שירות ומעורבות קהילתית, המגלמת את הערכים היקרים לו. זכרו והחיים שניהל משמשים השראה מתמשכת למשפחתו ולכל מי שהכיר אותו, ומזכירים להם את עוצמת הקשרים המשפחתיים ואת חשיבות התרומה החיובית לעולם הסובב אותם.

bottom of page