top of page
מלמן גרגוריו (השל'ה)
מלמן גרגוריו (השל'ה)
1941-1994
נשוי
Estado civil
בלנקה
Nombre
1
Hijos
ולריה
Nombre(s)

מלמן גרגוריו (השל'ה)

גרגוריו (השל'ה) מלמן: מגן מסור של הקהילה היהודית, שמחויבותו לבטיחותה הסתיימה בטרם עת.

מלמן גרגוריו (השל'ה) (גיל: 53), חלל פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

גרגוריו מלמן, המכונה 'השל'ה' על ידי אימו ודודתו, בילה את עשר השנים האחרונות של חייו כאחראי על בטחון בניין הקהילה היהודית. ניסיונו הקודם ככבאי וכשוטר הדגישו את מחויבותו להגן על אחרים. גרגוריו, בן 53, היה נשוי לבלנקה במשך עשרים וחמש שנים ואב לוולריה, היה בבניין כשהפצצה התפוצצה. אופיו הידידותי, החברותי ומסירותו לתפקידו הסתיימו בפתאומיות באירוע הטרגי.

bottom of page