top of page
טואר מריאלה
טואר מריאלה
1975-1994
רווקה
Estado civil
לא ידוע
Nombre
לא ידוע
Hijos
לא ידוע
Nombre(s)

טואר מריאלה

טואר מריאלה: רוח הנעורים ושאיפותיה של מריאלה נחרטו לנצח בזיכרונותיהם של מי שהכירו אותה, חיים שהסתיימו מוקדם מדי.

טואר מריאלה (גיל: 19), חללת פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

מריאלה טואר, סטודנטית בת 19, ואימה, גרסיאלה, ביקרו בלשכת התעסוקה בבניין הקהילה היהודית ב־18 ביולי 1994. בזמן שהמתינו לסיוע התפוצצה מכונית תופת הרסנית בחזית הבניין. התקיפה גבה את חייהם יחד עם 83 אחרים, ולמעלה מ־300 נפצעו באירוע. נוכחותן של מריאלה ואימה, ואובדן חייהן באירוע הטרגי הזה זכורים לעד.

bottom of page