top of page
גוטרמן אנדריאה יהודית
גוטרמן אנדריאה יהודית
1966-1994
לא ידוע
Estado civil
לא ידוע
Nombre
לא ידוע
Hijos
לא ידוע
Nombre(s)

גוטרמן אנדריאה יהודית

אנדריאה יהודית גוטרמן: מורה שאפתנית עם נשמה עדינה, חלומה של אנדריאה להתחבר לטבע ולבני האדם משקף את רוחה האוהבת.

גוטרמן אנדריאיה יהודית (גיל: 28), חללת פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

אנדריאה יהודית גוטרמן, בת 28, הייתה גננת לגיל הרך עם תשוקה לעבודה עם ילדים, והיא העריכה רבות את הרעיונות והחיבה שלהם. עיניה החומות ומלאות ההבעה שיקפו את טוב לבה. לאחר שאיבדה את עבודתה בגלל תהליכי ההפרטה, היא נרשמה בלשכת התעסוקה של הקהילה היהודית בבוקר 18 ביולי 1994. אנדריאה חלמה ללמד בפרובינציות כדי להתחבר בקשר הדוק יותר עם בני האדם והטבע. אנדריאה שהתה בבניין הקהילה היהודית וחיכתה שיטפלו בה כאשר מכונית תופת התפוצצה בשעה 9:53 בבוקר.

bottom of page