top of page
ברהם פיליפ
ברהם פיליפ
1970-2015
נשוי
Estado civil
ולרי
Nombre
3
Hijos
לא ידוע
Nombre(s)

ברהם פיליפ

פיליפ ברהם: איש משפחה מסור ובן קהילה, חייו של פיליפ ברהם הסתיימו באופן טרגי בפיגוע על המרכול היהודי בפריז, והוא הותיר אחריו מורשת של חסד וקהילה באבל.

ברהם פיליפ (גיל: 45), חלל פעולת איבה בפריז, צרפת, 2015

פיליפ ברהם, אב בן 45 וחבר מכובד בקהילתו, איבד את חייו באופן טרגי בפיגוע הנורא במרכול היהודי הכשר בפריז. חייו היו של התמסרות, הן לאמונתו והן למשפחתו, והיו נטועים עמוק בקהילה היהודית. מחויבותו של ברהם לדתו ניכרה בנוכחותו ובהשתתפותו הקבועות בבית הכנסת המקומי שלו במונטרוז', שם נודע גם בנכונותו לעזור לזולת ולשרת את קהילתו.


הוא תואר על ידי חבריו כאדם מסור ומוכן תמיד לתת יד, פיליפ חי חיים המגלמים את המעלות של טוב לב, שירות ואמונה. מותו בטרם עת בפעולת טרור לא רק שגזל ממשפחתו דמות אהובה, אלא גם הותיר חלל בקהילה שהוקירה אותו. פיליפ ברהם הותיר אחריו את משפחתו, כולל ילדיו הלומדים בבית ספר יהודי במונטרוז', מה שממחיש את הקשרים ההדוקים של משפחתו לאמונתם ולקהילתם.

bottom of page