top of page
בלגורוסקי דורה
בלגורוסקי דורה
1940-1994
נשואה
Estado civil
סאלו
Nombre
2
Hijos
קלאודיה, מריסה
Nombre(s)

בלגורוסקי דורה

דורה בלגורוסקי: 'דוריטה', אישה בעלת אופי חזק ומסורה, הותירה חותם בל יימחה באמצעות עבודתה והמשפחתיות שלה.

בלגורוסקי דורה (גיל: 54), חללת פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

דורה בלגורוסקי, המכונה בחיבה 'דוריטה', הייתה בת 54, בעלת אופי חזק שעבדה במחלקת התעסוקה של הקהילה היהודית. דוריטה, הידועה בקשיחותה לצד אופיה החביב, הותירה רושם מתמשך על הסובבים אותה, כולל התלמידים הפרטיים שלה שלמדו להעריך את עקשנותה. היא הייתה נשואה לסאלו, גם הוא עובד בקהילה היהודית, ואימא לקלאודיה ולמריסה, חייה סבבו סביב משפחתה. לאחר שפגשה את נכדה הראשון בישראל, חזרה לעבודתה במשרד ב־18 ביולי 1994 כשהפיגוע בקהילה היהודית גבה את חייה. סאלו שרד, לאחר שהצליח לברוח ממשרד הגזבר, והמשיך לעבוד בקהילה עד פרישתו.

bottom of page