top of page
בולנד רומינה אמבר לוחאן
בולנד רומינה אמבר לוחאן
1975-1994
רווקה
Estado civil
לא ידוע
Nombre
לא ידוע
Hijos
לא ידוע
Nombre(s)

בולנד רומינה אמבר לוחאן

רומינה בולנד: נשמה צעירה עם חלומות על אקדמיה ורוח הרפתקנית, המסע של רומינה נקטע באופן טרגי.

בולנד רומינה אמבר לוחאן (גיל: 19), חללת פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

רומינה בולנד, בת 19, בדיוק החלה לעבוד כפקידת קבלה בבנק בעקבות המלצה של חבר, ותכננה ללמוד כלכלה באוניברסיטת בואנוס איירס. בבוקר 18 ביולי 1994 היא התעוררה מאוחר לאחר שהודיעה למעסיקיה על כוונתה להירשם לאוניברסיטה באותו יום. כשהיא לא בטוחה במסלול הנסיעה שלה, היא החליטה לנסוע בקו B של הרכבת התחתית, לרדת בתחנת פסטר וללכת לאורכו. שם, ברחוב פסטר 633, בשעה 9:53 בבוקר, התפוצצה מכונית תופת בבניין הקהילה היהודית.

bottom of page