top of page
אלגאה דה רודריגז סילבנה
אלגאה דה רודריגז סילבנה
1966-1994
נשואה
Estado civil
לא ידוע
Nombre
1
Hijos
גבריאלה
Nombre(s)

אלגאה דה רודריגז סילבנה

סילבנה אלגאה דה רודריגז: עובדת סוציאלית מסורה ואם אוהבת, המחויבות של סילבנה לעזור לאחרים בקהילה היהודית אפיינה את חייה.

אלגאה דה רודריגז סילבנה (גיל: 28), חללת פעולת איבה בבואנוס איירס, ארגנטינה, 1994

סילבנה אלגאה דה רודריגז הייתה בת 28 ועבדה כעובדת סוציאלית במחלקת השירות הסוציאלי של הקהילה היהודית בארגנטינה. מסירותה זכתה להערכה רבה של חברים ועמיתים לעבודה, שהעריכו את נכונותה לסייע לכל מי שזקוק לכך. שמונה חודשים לפני האירוע הטרגי היא ילדה את בתה היפה, גבריאלה, ואימצה את האימהות על כל רגעי השמחה והאחריות שבה.


סילבנה הייתה אישה שהחזיקה בפילוסופיית חיים עמוקה. היא האמינה במהות של החיים בהווה ובמציאת שמחה בכל חוויה. נקודת המבט הזו לא הייתה רק מחשבה חולפת אלא דרך חיים מושרשת עמוקות שהיא העבירה לבתה. השקפתה על החיים הייתה אופטימית והתרכזה ברעיון להוקיר כל רגע. גם בהיעדרה, מוסיפות אמונותיה ודרך חייה להדהד בבתה, ומשמשות אור מנחה ומקור כוח. המורשת של סילבנה היא לא רק של אובדן אלא גם של תקווה, חוסן, ומבטאת את הרוח הנצחית של חיפוש אושר בכל מקום.

bottom of page