top of page
רצח רנה חג'ג' (2021)
May 17, 2022
ליון
מקום
צרפת
מדינה
1
קורבנות
Photo Progress/Richard MOUILLAUD

רצח רנה חג'ג' (2021)

יהודי אחד נהרג בפעולת איבה בליון, צרפת, 17 במאי 2022

הרצח המזעזע של רנה חג'ג' בליון, שלא זוהה בתחילה כאקט אנטישמי, העלה מחדש את החששות על הטיפול וההכרה באלימות אנטישמית בצרפת.

ב־17 במאי 2021 נדהמה הקהילה השקטה של לה דושר בליון, צרפת, בעקבות הרצח המזעזע של רנה חג'ג', גבר יהודי בן 89. חג'ג' הקשיש, הידוע בחיבה בכינוי 'טונטון רנה' על ידי מקורביו, מצא את מותו הטרגי כאשר על פי הדיווחים נדחף מהקומה ה־17 של בניין מגוריו על ידי שכן וצלל אל מותו. המעשה הנתעב הזה לא רק שלח אדוות אימה בקהילה המקומית, אלא גם העלה מחדש את החששות לגבי אנטישמיות בתוך צרפת, וגרר הקבלות למקרים אחרים בעלי פרופיל גבוה כמו שרה חלימי ומיריי קנול.


רנה חג'ג', חבר מוערך בקהילה היהודית של ליון, חי חיי דו־קיום שלווים עם שכניו. עם זאת, הנסיבות סביב מותו הטילו צל על השלווה הזו, כאשר רבים פקפקו במניעי מעשה כה אכזרי. חקירות ראשוניות של הרשויות הצרפתיות לא סיווגו מיד את הרצח כפשע שנאה אנטישמי, וזה שהוביל לסערה ציבורית ולדרישת בדיקה יסודית של מניעים פוטנציאליים המונעים על ידי דעות קדומות שעמדו ברקע המתקפה.


החשוד, שכנו בן ה־51 של חג'ג', היה מוכר לקורבן והייתה לו היסטוריה של אינטראקציות עמו. למרות ההיסוסים הראשוניים לתייג את המעשה כמונע על ידי אנטישמיות, גילויים שלאחר מכן, כולל ראיות מהתקשורת החברתית, הניעו את התובעים לחקור לעומק את האפשרות שישנם מניעים אנטישמיים. שינוי זה בחקירה הדגיש את המאבק המתמשך להתעמת עם רוח הרפאים של האנטישמיות בצרפת ולטפל בו.


רנה חג'ג' הותיר אחריו משפחה וקהילה אבלות של מי שזוכרים אותו כנפש טובה ועדינה. הרצח שלו לא רק הותיר חלל בלבם של אלה שהכירו אותו, אלא גם העלה שאלות נוקבות על סובלנות, שנאה וחשיבותה של ערנות מפני תחייתה של האנטישמיות. ככל שהאירוע נחקר, רבים מקווים לצדק לחג'ג' ולאישור מחודש על מחויבותה של צרפת להילחם בשנאה על כל צורותיה.

bottom of page