top of page
הפצצת בית קפה במרקש (2011)
April 28, 2003
מרקש
מקום
מרוקו
מדינה
2
קורבנות
Image: picture alliance / dpa

הפצצת בית קפה במרקש (2011)

שני יהודים נהרגו בפעולת איבה במרוקו, 28 באפריל 2011

ההפצצה במרקש, שבה נהרגו 16 בני אדם, כולל תיירים ישראלים, הדגישה את הממד העולמי של הטרור והשפעתו על קהילות בין־לאומיות.

הפיגוע בבית הקפה במרקש, היה פיגוע התאבדות הרסני במרוקו, אשר גרם לאובדן טרגי של חיי 16 בני אדם, בהם בני הזוג הישראלים מיכל ומסעוד ויצמן. בני הזוג, שביקרו במקום לרגל חג הפסח, היו בין ההרוגים בלבו ההומה של הרובע העתיק של מרקש. הפיגוע לא רק גבה חיים אלא גם פצע רבים, והפיץ פחד וצער ברחבי העולם. מנהיגים מן העולם הביעו סולידריות עם מרוקו ועם משפחות הקורבנות וגינו את הפיגוע. מעשה טרור זה הדגיש בבירור את האיום המתמשך של הקיצוניות, והשפיע עמוקות על הקהילה הבין־לאומית ועל העיר הידועה במורשת התרבותית העשירה שלה.

bottom of page